Transport
wiatrakow

ZOBACZ WIĘCEJ
drogowy4 transport
drogowy
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
morski
ZOBACZ WIĘCEJ
  relokacje
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
kolejowy
ZOBACZ WIĘCEJ

Bedmet dokłada starań, aby stałemu rozwojowi firmy towarzyszyła także troska o środowisko naturalne.

Wszystkie z ciągników siodłowych we flocie firmy Bedmet spełniają normy emisji spalin EURO5. Firma stale dąży do unowocześniania floty, poprzez dobór nowych aut z bardziej ekologicznymi silnikami co pozwala znaczne zmniejszenie zatrucia środowiska. Ogromne znaczenie w kwestii polityki proekologicznej firmy odgrywa też recykling. Odzyskowi podlegają przede wszystkim ogumienia samochodów, odpady parku maszyn w tym odpady warsztatowe, a także odpady biurowe.

W celu ochrony środowiska kierowcy firmy Bedmet stosują ekologiczne techniki prowadzenia pojazdów. Płynna jazda, odpowiednia zmiana biegów, właściwe ciśnienie w oponach, usunięcie zbędnych akcesoriów pozwala zaoszczędzić od 5 do nawet 25% paliwa. Oszczędności w tym zakresie wypracowują również dzięki unikaniu krótkich przejażdżek i postojów na włączonym silniku, właściwemu planowaniu podróży oraz ograniczeniu użycia urządzeń elektrycznych jak np. ogrzewanie, klimatyzacja czy ogrzewanie szyb. Przypadkowy nie jest dobór paliw wykorzystywany przez samochody we flocie firmy Bedmet. 100% taboru porusza się na silnikach spalających olej napędowy, który pod kątem emisji spalin wypada znacznie lepiej niż benzyna oraz gaz LPG.

ekobedmet2

Firma Bedmet zdaje sobie sprawę, że ekologia to integralny obszar jej działalności, mający ogromny wpływ na budowanie marki i jakość wykonywanych usług. Dlatego dołączamy do wielu światowych korporacji, które widzą w trosce o środowisko naturalne wymierne, pozytywne efekty. Oprócz ograniczania negatywnych skutków wykorzystywania floty w niedalekiej przyszłości Bedmet planuje też akcję niwelowania tych skutków za pomocą najnowszych rozwiązań i trendów, w tym poprzez zalesianie.