Transport
wiatrakow

ZOBACZ WIĘCEJ
drogowy4 transport
drogowy
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
morski
ZOBACZ WIĘCEJ
  relokacje
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
kolejowy
ZOBACZ WIĘCEJ

SAM 0019Firma Bedmet oferuje swoim klientom relokację zarówno pojedynczych maszyn jak i linii produkcyjnych oraz całych zakładów.

Nasza oferta w zakresie usług relokacji obejmuje:

  • demontaż mechaniczny, pneumatyczny, elektryczny, oraz hydrauliczny maszyn
  • transport wewnętrzny na rolkach bądź specjalnych zestawach poduszkowych
  • załadunek przy pomocy żurawi hydraulicznych, lub siłowników hydraulicznych(suwnica bramowa),
  • transport drogą kołową
  • rozładunek
  • posadowienie maszyny
  • ponowny montaż wszystkich podzespołów i uruchomienie maszyny

Dysponujemy siłownikami hydraulicznymi o udźwigu do 1068 ton, a także wysokości podnoszenia ponad 12 metrów. 

W 2011 roku zrealizowaliśmy kompleksową relokację ponad 30 maszyn, min takich jak prasy czy wtryskarki. W kolejnych latach planujemy intensywny rozwój tego typu działań.