Transport
wiatrakow

ZOBACZ WIĘCEJ
drogowy4 transport
drogowy
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
morski
ZOBACZ WIĘCEJ
  relokacje
ZOBACZ WIĘCEJ
  transport
kolejowy
ZOBACZ WIĘCEJ

DSCI2321Bedmet jest liderem w organizacji transportu ładunków ponadgabarytowych i sztuk ciężkich drogą śródlądową zarówno na terytorium Polski jak i poza jej granicami.. Nasza siedziba znajduje się zaledwie 100 metrów od Portu Rzecznego w Opolu gdzie dysponujemy suwnicą bramową o udźwigu do 500 ton.
Od początku działalności firmy stawiamy na transporty multimodalne umożliwiające naszym zleceniodawcom produkowanie jeszcze większych wyrobów bez obawy o możliwości transportowe.

Transport śródlądowy umożliwia przewóz elementów o skrajnych wymiarach:

  • 60 metrów długości
  • 9 metrów szerokości
  • 7 metrów wysokości
  • oraz wadze do 1000 ton
Zapewniamy min.:
  • frachtowanie barek na rzekach całej Europy
  • załadunki i rozładunki we wszystkich portach rzecznych oraz morskich,
  • przygotowanie sztauplanu (rozmieszczenia ładunków na jednostce pływającej)
  • prace sztauerskie

Jedne z najbardziej unikatowych frachtów realizowanych drogą śródlądową obejmowały dostawę sztuk ciężkich z Chorwacji do Polski a także z Polski do Rumuni czy Węgier.